مرکز داده

مرکز داده

خدمات ابری

شرکت پیوند آزاد IaaS را برای شرکت‌ها پیاده سازی نموده و آن شرکت خود می‌تواند به عنوان یک سرویس دهنده Cloud فعالیت نماید. هدف این بستر آماده کردن سرورهای مورد نیاز سازمان‌ها به صورت فیزیکی یا مجازی می‌باشد. در اغلب اوقات سرویس‌های اضافی نیز همراه با IaaS ارائه می‌شود که VMware vCloud Director نمونه‌ای از آن می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مجازی سازی

با توجه به تغییر در ظرفیت و نوع سرویس‌های ارایه شده و افزایش بازدهی، Virtualization با هدف ارایه خدمات متناسب به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیاده سازی Virtualization در مرکز داده سازمان، امکان استفاده حداکثر از ظرفیت منابع را فراهم می‌سازد. همچنین می‌توان شاهد افزایش کارایی، بهره‌وری، توسعه‌پذیری، مدیریت پذیری، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و نگهداری مرکز داده و کاهش مصرف انرژی و فضا بود.

مشاهده بیشتر

ذخیره سازی

با اختراع تکنولوژی های جدید مانند ذخیره سازی های ابری قابلیت های بیشتری فراهم شده است.با این حال، برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک، استراتژی پشتیبان گیری و ذخیره سازی مناسب با استفاده رایج از رایانه ها نمی باشد. این ممکن است به دلیل سردرگمی در مورد گزینه های ذخیره سازی مختلف یا عدم درک اینکه پارادایم قدیمی پشتیبان گیری دسته ای گاه به گاه، دیگر مناسب نیست.

مشاهده بیشتر

Migration

مهاجرت شبکه (Migration)، شامل انتقال داده ها و برنامه ها از یک شبکه به یک دیگر، جهت ارتقاء یا افزودن یک سیستم جدید به شبکه است. فرآیند مهاجرت می تواند فایل ها را در یک شبکه جدید راه اندازی کند و یا دو شبکه مستقل را با هم ترکیب کند.

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%