شبکه های داخلی

شبکه های داخلی

شبکه های محلی (LAN ): شبکه ایست خصوصی واقع در یک ساختمان یا مجتمع که حداکثر ابعاد آن یک یا دوکیلومتر باشد و تحت مالکیت سازمان‌های کوچک، ادارات، نهادها، محیط های آموزشی و کارخانه های کوچک نصب و راه اندازی می شود. یک شبکه LANسه مشخصه دارد که آنرا از سایر انواع شبکه متمایز می کند:
توانایی ارسال اطلاعات با سرعت بالا
محدوديت فاصله
قابليت استفاده از محيط مخابراتی ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال اطلاعات
نرخ پايين خطا در ارسال اطلاعات با توجه به محدود بودن فاصله

حوزه جغرافيایی که توسط اين نوع از شبکه ها پوشش داده می شود، يک محيط کوچک نظير يک ساختمان اداری است. اين نوع از شبکه ها دارای ويژگی های زير می باشند :
اندازه یا سایز:
اندازه LAN بسیار محدود است. به صورتیکه زمان انتقال سیگنال‌ها در آن (حتی در بدترین شرایط) بسیار کم و از قبل قابل پیش بینی است. دانستن این محدودیت ها برای طراحی شبکه بسیار مهم و اساسی است و باعث ساده تر شدن مدیریت شبکه می شود.


تکنولوژی انتقال یا رسانه:
تکنولوژی انتقال اطلاعات در LAN بین 10 تا 100 میلیون بیت در ثانیه، تأخیر انتشار (Propagation Delay) در آن، کم و در حد میکرو یا نانو ثانیه می باشد و خطا در آن بسیار اندک است. LAN های جدیدتر به سرعت Gbps10 نیز دست یافته اند. سرعت انتقال در شبکه معمولاً با واحد مگابیت بر ثانیه(1,000,000 ) یا گیگا بیت بر ثانیه (1,000,000,000 ) اندازه گیری می شود. مفهوم تأخیر انتشار مدت زمانی است که یک سیگنال حامل پیام (الکترکی یا نوری) از ابتدای کانال به انتهای آن منتقل می شود. در کانال‌های فیبر نوری تأخیر انتشار حدود µs 3.3 و در کانال های مسی یا رادیویی حدود µs 5 به ازای هر کیلومتر خواهد بود.


توپولوژی یا همبندی شبکه :
توپولوژی یک شبکه تشریح کننده اتصال کامپیوترها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن آن است.

افزودن ماژول جدید
0%